...:::بیت العباس شهر نقنه:::...
Slide 1 Slide 2 Slide 3


شب گر رخ مهتاب نبیند سخت است

لب تشنه اگر آب نبیند سخت است

ما نوکر وارباب توئی مهدی جان

نوکر رخ ارباب نبیند سخت است
جهت دیدن کامل تصاویر روی ادامه مطلب کلیک کنید.تعداد صفحات : 4 1 2 3 4